Kim jesteśmy

 

HISTORIA

STRAAG Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2011 roku od współpracy ze światowym potentatem produkcji nawozów - Potash Corporation (obecnie Nutrien). Była to kontynuacja kontraktów zawartych przez kadrę spółki w 1972 r. Pierwsze zlecenia obejmowały dostawy specjalistycznych obudów górniczych do nowo powstających szybów w Saskatchewan w Kanadzie. Do produkcji odlewów zastosowano po raz pierwszy, opracowany w tym celu nowy typ żeliwa sferoidalnego.

Działając zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, od początku istnienia STRAAG dostarcza stopy ocynkownicze na rynki europejskie. Jednocześnie, na podstawie odpowiednich zezwoleń, firma pozyskuje odpady cynkonośne przeznaczone do recyklingu.

W 2015 r. firma przeprowadziła modernizację oświetlenia hal ZGH Bolesław S.A. Na tamten czas była to największa zrealizowana inwestycja w technologii LED w Polsce. Osiągnięte oszczędności energii elektrycznej wyniosły ponad 1.2 gigawatogodzin w skali roku. Od roku 2016 STRAAG jest oficjalnym parterem Relux Informatik AG i dystrybutorem oprogramowania do projektowania oświetlenia.

Dzięki prowadzonym przez firmę programom pilotażowym i współpracy z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, wiele kontrahentów uzyskało na podstawie przeprowadzonych przez STRAAG inwestycji świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

 
 

MISJA

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku energetycznego w kraju, obecna działalność firmy skupia się na optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Osiągamy nasz cel m.in. dzięki projektowaniu systemów sterowania oświetleniem, czy monitorowania bieżącego stanu sieci elektrycznej budynków.

 
 

W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO

We recognize the impact of climate change to existential threat to humanity and are conscious of our responsibility towards society and of the need to continue to embed sustainability in the way we do business. We strive to deliver superior, long-term value to our customers, while acting responsibly towards our planet, driving the transition to a circular economy and partnering with our suppliers to reduce their environmental footprint.

 

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD SPÓŁKI

Grzegorz Walnik

Prezes Zarządu

Jerzy Walnik

Wiceprezes Zarządu