Zakład Przeróbki Odpadów Poflotacyjnych Bukowno

FTT Wolbrom – Wydział P-1
3 March 2021
Arcelor Mittal Walcownia Zimna Blach
17 February 2021

Zakład Przeróbki Odpadów Poflotacyjnych Bukowno

Klient:

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

Data realizacji:

luty 2017

Zadanie:

Projekt i modernizacja oświetlenia hali zakładu przeróbki odpadów poflotacyjnych