Hala sportowa MOSiR Mikołów

Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu
14 December 2021
Hala Na Skarpie OSiR Bytom
22 September 2021

Hala sportowa MOSiR Mikołów

W ramach modernizacji oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A w Mikołowie zdemontowano istniejące 54 szt. metalohalogenowych opraw o mocy 450W każda i zastąpiono je nowoczesnymi projektorami sportowymi LED w konfiguracji 23 x 150W + 22 x 200W.

Realizacja zadania pozwoliła na obniżenie mocy maksymalnej oświetlenia hali o około 63%, tj. z 21.6 kW do 7.88 kW - co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowania i jakości oświetlenia.

Pomiary powykonawcze potwierdziły uzyskanie założonego w projekcie równomiernego średniego natężenia oświetlenia na poziomie 900 lx.

Czas zwrotu inwestycji wyniesie 2 lata, przy zachowaniu pięcioletniej gwarancji na zainstalowany system oświetleniowy.

https://mosir.mikolow.eu/2021/08/wymiana-oswietlenia-na-energooszczedne-hali-sportowej-mosir/